punten.txt ¬∑ Last modified: 2018/12/30 00:13 (external edit) 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

punten [2018/12/30 00:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +  - [[Please do not copy, create something new.]]
 +  - [[Regels versus principes.]]
 +  - [[Leer je gereedschap kennen.]]
 +  - [[Intentie is belangrijk]]
 +  - [[Waarde, niet pers√© geld]]
 +  - [[Lees Semco stijl]]
 +  - [[Techniek is niet eng.]]
 +  - [[Constructive ambiguism is stom.]]
 +  - [[Up or out is stom.]]
 +  - [[Maak back-ups]]
 +  - [[Documenteren is leuk, maar maak je het ook vindbaar? Schrijven vs lezen.]]
 +  - [[Toegang, niet bezit.]]
 +  - [[Als je minder kosten maakt heb je ook minder inkomen nodig.]]
 +  - [[Mensen, niet rollen, niet organisaties.]]
 +  - [[Mensen, niet processen.]]
 +
 +
  
 

Author Herman Kopinga. This work is licensed under a Creative Commons License.
Created with Dokuwiki, layout using XHTML 1.0 and stylesheets, follow changes through rrs.