personal_technical_architecture.txt · Last modified: 2018/12/30 00:13 (external edit) 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

personal_technical_architecture [2018/12/30 00:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== De apparaten ======
 +
 +  * [[pictureframe]],​ Steven
 +  * [[laptop]], Eric
 +  * [[laptop (old)]], Erik
 +  * [[mobiel_eisen|Mobiel]],​ Grin
 +  * router, Routeerder
 +  * [[NSLU2]], Jan
 +  * [[MSN Webtv 2]] II, Bart
 +
 +  * TV
 +  * Tuner/​versterker
 +  * Playstation
 +
 +De achterliggende gedachte...
 +
 +Veel relatief kleine (niet krachtige) apparaten die allemaal een klein stukje verantwoordelijkheid op zich nemen en goed zijn in wat ze doen. Los gekoppeld via TCP/IP. Makkelijk opnieuw te installeren en weinig verlies van functionaliteit als er ééntje uitvalt. Door ze aan elkaar te knopen is er relatief eenvoudig nieuwe functionaliteit toe te voegen. Soort van OO of SOA in hardware :-)
 +
 +Visueel...\\
 +{{:​thuis.png?​600|Netwerk plannen thuis.}}
 +
 +====== Nu ======
 +  * [[pictureframe]] zorgt voor beeld
 +  * [[pictureframe]] zorgt voor bluetooth hub
 +  * [[mobiel_eisen|Mobiel]] zorgt voor permanent input device
 +  * [[Laptop]] zorgt voor dynamisch applicatie platform
 +  * Router zorgt voor internet
 +  * Router zorgt voor draadloos netwerk
 +
 +====== Toekomst ======
 +  * [[1wire]] zorgt voor temperatuur in
 +  * [[NSLU2]] zorgt voor opslagcapaciteit
 +  * [[MSN Webtv 2]] I zorgt voor scriptplatform
 +  * [[MSN Webtv 2]] II zorgt voor audio uit naar stereo
 +  * [[MSN Webtv 2]] II zorgt voor video uit naar tv
 +
  
 

Author Herman Kopinga. This work is licensed under a Creative Commons License.
Created with Dokuwiki, layout using XHTML 1.0 and stylesheets, follow changes through rrs.