leer_je_gereedschap_kennen.txt ยท Last modified: 2018/12/30 00:13 (external edit) 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

leer_je_gereedschap_kennen [2018/12/30 00:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +Als ik een stuk gereedschap zie speel ik er even mee om er achter te komen wat het allemaal kan en waar de knopjes voor zijn. Dat doe ik met klus-gereedschap maar ook met mobieltjes, computers, computerprogramma'​s,​ printers, etc etc etc. Kortom ik leer mijn gereedschap kennen zodat ik weet wat het allemaal kan en welke dingen handig gemaakt zijn. Hierdoor kom je ook achter de problemen wat het stuk gereedschap probeert op te lossen voor je. Jij kiest immers het gereedschap bij je probleem.
 

Author Herman Kopinga. This work is licensed under a Creative Commons License.
Created with Dokuwiki, layout using XHTML 1.0 and stylesheets, follow changes through rrs.